Nepali Movie - Karma Yodha

Starring - Sajja Mainali , Mithila Sharma, Sunil Thapa, Keshav Bhattarai, Sushila Rayamajhi, Mukunda Shrestha, Riddicharanshrestha, ramchandra Adhikari, Sushila Pokhrel, Surbil Pandit, Surendra K.C Story: Suraj Subba " Nalbo " Producer: Basanta Shrestha, Ramhari Acharya, Kapil Bhandari Director: Dayaram Pandey
Full Movie Video: Youtube