Nepali Movie - Tejaab


Watch classic Nepali movie "Tejaab." Starring : Ramit Dhungana, Usha Poudel, Hemanta Budhathoki, Rabi Giri, Dinesh Sharma, Nabin Shrestha, Umesh Khadka, Dilip Gautam, Dhamendra Acharya, Kamal Bista, Poojana Pradhan, Pooja chapagain E.T.C.
Director – Dipak Parikoti
Keep visiting KyNepal.com

Full Movie

Source: YouTube

Nepali Movie – Tejaab
Starring – Ramit Dhungana, Usha Poudel, Hemanta Budhathoki, Rabi Giri, Dinesh Sharma, Nabin Shrestha, Umesh Khadka, Dilip Gautam, Dhamendra Acharya, Kamal Bista, Poojana Pradhan, Pooja chapagain etc.
Director – Dipak Parikoti