Nepali Movie - Shakuntala - Teaser | Ft. Rajesh Hamal


Greenhill VFX Media Presents!
A Film By Deeness Shrestha
Releasing On This Bhadra 9
Directed by Deeness Shrestha. Staring: Rajesh Hamal, Kishor Khatiwada, Rabindra Basnet, Smreeti Shrestha, Anu Shah, Rabi Giri, Pradeep Dhakal, Rajkumar Thapa, Shivan Shrestha, Sashank Basyal
Script/Cinematographer: Deeness Shrestha
Editor: Shahil Khan, Milan Shrestha
Music: Arjun Pokhrel
Lyricist: Krishna Hari Baral, Dayaram Pandey
Production Designer: Hari Bishunke
Choreographer: My Call
Action: Asta Maharjan
Post Production: Movie Factory
Co-producer: Bishwo Raj Shrestha, Bhaskar Pradhanaga
Producer: Maheshwor Khatri, Shreepsa Khatri
Distributor: Gopal Kyastha, FD Company