KHASHAI RAMROMO - Purnakala BC/Bal Bahadur BC

Watch Nepali Song - KHASHAI RAMROMO - by Purnakala BC/Bal Bahadur BC.Full Song

Source: YouTube

KHASHAI RAMROMO CHAINA MA
Singer – Purnakala BC/Bal Bahadur BC
Lyrics – Prahlad Subedi
Music – Ek Narayan Bhandari
Artist – Babbu Thapa
Director – Babbu Thapa