New Nepali Song - LAGCHHA SUNDAR - Prashant Manandhar

Watch New Nepali Song "LAGCHHA SUNDAR" by Prashant ManandharFull Song

Source: YouTube

LAGCHHA SUNDAR
Singer - Prashant Manandhar
Musician/Lyricist - Prashant Manandhar
Artist - Prashant Manandhar/Raju/Pushpa
Director - Prashant Manandhar