Nepali Movie - Sansar Aafni

Nepali Movie - Sansar Aafni
Starring : Jharana Thapa, Gobinda Shahi, Suman Singh, Saroj K.C., Kamal Krishna, Jeni Kunwar, Mamata Pradhan, And Shuveychha Thapa.

Full Movie
Source: YouTube

Producer : Gobinda Shahi
Music : Basanta Sapkota / Tara Prasad Limbu / Chetan / Surya
Choreographer : Gobind Rai / Kabi Raj
Action Director : Asta Maharjan
Director : Ranjit Rana