EUTAI CHHA MUTU - Dinesh Agri (Official Video)

EUTAI CHHA MUTU - Dinesh Agri (Official Video)Full Song

Source: YouTube

EUTAI CHHA MUTU
Vocal – Dinesh Agri
Lyrics/Music – Sunil Rokka
Arranger – Bipin Acharya
Model – Paul Shah/Alisha Rai
Choreographer – Ashish Napit
Director – Suresh Kafle