Adrishya Ghau -Song- Pramod Kharel

Listen to song "ADRISHYA GHAU" by Pramod Kharel
ADRISHYA GHAU
Singer – Pramod Kharel


Full Song

Source: YouTube

Lyrics/Music – Rajendra Bhatt
Artist – Sapana Panta/Prem Chand
Camera – Utsav Dahal
Editor – Kranti K.C
Director – Rajendra Bhatt