Mayalu Muhar Timro... by Santosh Lama | ft. Namrata Shrestha

Mayalu Muhar Timro... by Santosh Lama | ft. Namrata Shrestha
MAYALU MUHAR...
Singer: SANTOSH LAMA
Lyrics : Roshan Bhattarai
Music: NHYOO BAJRACHARYA
Modal: NAMRATA/VIVEK
Edit: PRABIN SHRESTHA (MOKSHYA)
DIrection: SURAJ SHRESTHA ( White Plus Production)