Nepali Movie - UrvashiNepali Movie – Urvashi
Director – Manish Pantha
Starring – Neeta Dhungana, Kishor Khatiwada, Mukesh Acharya, Arunima Lamsal, Kishor Shrestha, Rashmi Bhatta, more.Video: Youtube

Himgiri Films Pvt.Ltd. Presents Nepali movie - Urbashi
PRODUCER : Rekha Pun,Chirag Thapa
CAST : Kishor Khatiwoda,Neeta Dhungana,Mukesh Aacharya
MUSIC : Birendra Agrahari,Bikash Chaudhari,Arjun Kausal
LYRICS : Shankar Adhikari (Ghayal),Santosh Agrahari,Janaki Pantha,Krishna Karki,Arjun Kausal
SINGER : Rajesh Payal Rai,Birendra Agrahari,Santosh Lama/Arjun Kausal,Indira Joshi,Prabisha Adhikari,Rajina Rimal,Aakanshya Bashyal
CHOREOGRAPHY : Babbu Thapa
CINEMATOGRAPHY : Dibya Raj Subedinepali movie - urvashi