Nepali Movie - Ko Hu Ma

Suvechchha Cine Arts Presents
Nepali Movie - Ko Hu Ma
Writer/Director: Bishwo Deep Ghimire
Actors: Suvechchha Thapa, Bimlesh Adhikari, Kamal MainaliVideo: Youtube

Suvechchha Cine Arts Presents
Nepali Movie: Ko Hu Ma
Music: Laxman Sesh, Dipak Raj Gautam, Raju Singh
Choreographer: Achyut Ghimire, Kabiraj Gahatraj
Action: Asta Maharjan
Cinematographer: Ram Narayan Chaudhari
Editing: Kiran Giri
Producer: Anusha Thapa