Nepali Movie - Ek Din Ek Raat

Nepali Movie - Ek Din Ek Raat
Watch Nepali Movie - Ek Din Ek Raat Starring: Vinay Shrestha, Diya Maskey, Karma, Menuka Pradhan, Prabesh Giri, Anup Baral, Puja Lama, Jasper Neupane, Gauri Malla

Watch video here:

Source: Youtube