Maryo Ni Mayale Maryo - Nepali Movie

Nepali Movie - Maryoni Mayale Maryo
Cast: Rajesh Hamal, Shovita Simkhada, Krishna Bahadur Rajbahak, Gita Adhikari, Dev Maharjan,Deepak Subedi,Deepak Adhikari,Suresh Chaudhary,Krishma Chaulagain
Action: Babu Balami
Choreography: Suresh Chaudhary
Music: Manohar Sunam
Cinematography: Saurav Lama
Story: Bindiya Poudyal K.C
Producer: Sita Balami, Shivani Balami
Writer/Director: M.S Agraj