Nepali Movie - Dhuk Dhuki

Nepali Film – Dhukdhuki
Casts: Karishma Manandhar, Rajesh Hamal, Dinesh DC, Gauri Malla, Ashok Sharma, Nir Shah, Basundhara Bhusal etc.
Director - Dayaram Dahal